Roforening - hvad betyder det?

Bliver du medlem af Roforeningen KVIK, bliver du medlem af en forening for roere. En roforening, som vi driver i fællesskab på frivillig basis. Vi har derfor også en bestyrelse, en lang række udvalg og afholder hvert år en generalforsamling.

I Danmark har roklubber, modsat mange andre sportsklubber, ingen publikumsindtægter. Det skyldes, at vi ikke har lukkede stadions, hvor man skal købe billetter for at komme ind og se en kaproning. I mange andre klubber, fx fodbold-, badminton- el. håndboldklubber, dækker publikumsindtægterne dele af den daglige drift.

Vi forventer derfor, at vores medlemmer giver en hånd med i stort og småt for, at vi kan fungere som forening. Det kan være som del af et udvalg, deltagelse i rengøringsdagen eller blot ved at hjælpe til med borddækning inden en fest. Alt tæller og bliver værdsat.

Er du nysgerrig på, hvad det vil sige, at vi driver klubben i fællesskab, hvad bestyrelsen og udvalg laver, så klik dig videre via links i den blå box.