Handelsbetingelser

KVIKs handelsbetingelser er udgjort af KVIKs vedtægter (forefindes her: https://www.roforeningen.dk/kviks-vedtaegter) samt følgende betingelser:

INDMELDELSE
Når du bliver meldt ind, betaler du et indmeldelsesgebyr på 250 kr., 50 kr. for nøgle til foreningens hus samt kontingent for op til 3 måneder fremadrettet, afhængig af indmeldelsesdato.

RO- OG KAJAKKURSER
Tilmelding til ro- og kajakkurser koster 200 kr. som ikke kan refunderes. Når du er færdig med instruktion, får du en KVIK t-shirt.

KONTINGENTSATSER
Kontingentet for medlemskab af Roforeningen KVIK opkræves kvartalsvis og udgør:
- Voksen: 750 kr. pr. kvartal
- Pensionist (over 70 år): 720 kr. pr. kvartal
- Ung (18-24 år): 450 kr. pr. kvartal
- Studerende på SU: 450 kr. pr. kvartal
- Ungdom (under 18 år): 315 kr. pr. kvartal
Livsvarigt medlemskab kan tegnes efter 5 års aktivt medlemskab til en pris af 20.000 kr. Der ydes rabat til medlemmer, der har været medlem i mere end 10 år, så kvartals prisen er 630 kr., hvis der ansøges herom. Der ydes 10% familierabat på den samlede kontingentpris, hvis der ansøges herom. Passivt medlemskab opkræves en gang om året og udgør 395 kr.
NB: Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer.

KONTINGENTBETALING
Kontingentbetaling kan enten foregå ved tilmelding til Betalingsservice (Nets) eller tilmelding via KVIKs it-system til automatisk træk fra dit betalingskort (Dankort, VISA, VISAElectron eller MasterCard).
Hvis du vælger at knytte dit betalingskort til KVIKs it-system, skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at Roforeningen KVIK fremover må trække pengene fra din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af foreningen. Roforeningen KVIK benytter Dibs, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk træk fra dit betalingskort, gemmes dine kortinformationer ikke hos Roforeningen KVIK, men hos Dibs.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding eller betaling af kontingent.

UDMELDELSE
Udmeldelse fra Roforeningen KVIK kan gøres via https://www.roforeningen.dk/udmeldelse-og-aendring-af-medlemsskab med en måneds varsel inden udløbet af et kvartal. Overskrider du denne frist, kommer du også til at betale for næste kvartal.

MEDLEMMETS ANSVAR
Roforeningen KVIK forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til hjemmesiden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningens vedtægter eller reglement. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.