Krav til dig, der vil ro i robåd

Roning er for alle - tykke, tynde, høj og lave. Du kan starte med den alder, du har. Din største udfordring bliver sandsynligvis din egen tålmodighed. Roning kan se let ud, men kræver en del koordination og teknik, men det kan du naturligvis lære på rokurset og gennem hele din fremtidige rokarriere.

Generelle krav

Vi har dog nogle generelle krav, som du skal kunne sige ja til. Vi stiller kravene for din og dine rokammeraters sikkerheds skyld. Vi ror på havet og kan ikke 'bare' lige gå på land, hvis noget pludselig går galt. 

Krav til dig, som kommende roer:
  • Du skal kunne svømme 400 m i et stræk (uden pause), og du skal ikke have vandskræk.
  • Du skal have en god balance og kunne støtte godt på begge ben. Det skyldes, at vi i de fleste både skifter plads undervejs på roturene.
  • Det er i øvrigt bedst, hvis du er ved almindeligt godt helbred.

Ift. rokurset, så forventer vi desuden, at du prioriterer og afsætter tid til dette forløb, dvs. min. én gang pr. uge og gerne flere aftner pr. uge i perioden. Du skal lære en del, så derfor er det en fordel, hvis der ikke går for lang tid imellem hver gang.   

Er du nysgerrig på, hvad du fx lærer på rokurset, eller hvad det koster at gå til roning, så klik dig videre via de forskellige links i den blå box.