Hvad koster det?

Indmeldelse

Når du bliver meldt ind, betaler du et indmeldelsesgebyr på 250 kr., 50 kr. for nøgle til foreningens hus samt kontingent for op til 3 måneder fremadrettet, afhængig af indmeldelsesdato.

Ro- og kajakkurser

Tilmelding til ro- og kajakkurser koster 200 kr. som ikke kan refunderes. Når du er færdig med instruktion, får du en KVIK t-shirt.

Kontingentsatser

Kontingentet for medlemskab af Roforeningen KVIK opkræves kvartalsvis og udgør:

  • Voksen: 750 kr. pr. kvartal
  • Pensionist (over 70 år): 720 kr. pr. kvartal
  • Ung (18-24 år): 450 kr. pr. kvartal
  • Studerende på SU: 450 kr. pr. kvartal
  • Ungdom (under 18 år): 315 kr. pr. kvartal

Du kan tegne livsvarigt medlemskab efter 5 års aktivt medlemskab til en pris af 20.000 kr. Du kan få rabat på dit medlemskab, hvis du har været medlem i mere end 10 år. Du skal ansøge om det, og prisen bliver derefter 630,-kr. i kvartalet. Er I flere i familien, som ror i KVIK, kan I få en familierabat på 10% af den samlede kontingentpris, hvis I ansøger om det. Vælger du at overgå til passivt medlemskab, så koster det 395 kr. om året.
NB: Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer.

Betaling af dit kontingent

Kontingentbetaling kan enten foregå ved tilmelding til Betalingsservice (PBS) eller tilmelding via KVIKs it-system til automatisk træk fra dit betalingskort (Dankort, VISA, VISAElectron eller MasterCard).
Hvis du vælger at knytte dit betalingskort til KVIKs it-system, skal du i forbindelse med din første betaling godkende, at Roforeningen KVIK fremover må trække pengene fra din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af foreningen. Roforeningen KVIK benytter Dibs, som er godkendt af Nets som betalingsløsning. Ved automatisk træk fra dit betalingskort, gemmes dine kortinformationer ikke hos Roforeningen KVIK, men hos Dibs.

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret. Og det er heller ikke muligt at få sine penge refunderet - hverken efter tilmelding til et ro- el. kajakkursus el. ved betaling af kontingent.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende en mail til sekretæren (sek@roforeningen.dk) med en måneds varsel inden udløbet af et kvartal. Overskrider du denne frist, kommer du også til at betale for næste kvartal.

Medlemmets ansvar

Roforeningen KVIK forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til hjemmesiden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningens vedtægter eller reglement. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.