KVIKs venner (KV)

KVIKs Venner, også kalder KV, er tænkt som et bindeled mellem KVIKs nuværende og tidligere aktive medlemmer.

En del af KV’s medlemmer mødes hver mandag og onsdag formiddag i klubben. Først motionerer man, og så går turen bagefter ovenpå til en god frokost og hyggelig snak. Derudover holder KV bankospil, fiskearrangement, generalforsamling mm. KV støtter ind imellem, traditionen tro, også KVIK økonomisk. 

Blandt medlemmerne eksisterer der et helt unikt sammenhold. Først og fremmest, fordi man kender hinanden - og sandsynligvis også hinandens familie - igennem rigtig mange år. 

KV så dagens lys i 1933

KVIKs Venner, også kaldet KV, blev dannet 12. december 1933. Oprindeligt var KV’s formål at være en slags klub for foreningens ældre medlemmer, som i hårde tider også støttede roforeningen økonomisk. KV bestod i starten derfor fortrinsvis af ældre medlemmer med en vis økonomisk formåen. Den første medlemsliste vidner om dette og indeholdt bl.a. to fabrikanter, fire direktører og elleve grosserer.

Se senior-M8+ træne

Tilbage i 1962 skulle KVIK deltage i VM med bl.a. en M8+. Her kan du se KVIKs senior M8+ træne live op til VM. Teknikken var lidt anderledes, men træningen lige så hård som i dag:


Vil du være medlem af KV?

Hvis du har lyst til at blive medlem af KVIKs Venner, så kontakt formand Henrik Dencker (31 52 09 07 og email: dencker.henrik@gmail.com). Kontingentet er for øjeblikket minimum 300,-kr.