KVIKs bestyrelse

Roforeningen KVIK har en bestyrelse på 6 personer. En formand, næstformand og en kasserer samt yderligere tre medlemmer. 

Bestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling i februar. Formand, næstformand og kasserer bliver valgt særskilt og for 2 år ad gangen. Konkret betyder det, at formanden vælges på de lige årstal og næstformanden og kassereren på ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver valgt samlet for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Medlemmerne af bestyrelsen er hver især kontaktpersoner til de forskellige udvalg i klubben. Du kan se, hvem der er kontaktperson for hvilket udvalg her: 

 • Formand Tine: 
  • Husudvalget
  • Materieludvalget
  • Haveudvalget
  • Kommunikationsudvalget
  • Ordensudvalget
  • Præsidiet
  • KV
 • Næstformand Jens:
  • Festudvalget
  • Kajakudvalget
 • Kasserer Mikke S.:
  • Restaurationsudvalget
  • Køkkenudvalget
  • Udlejningsudvalget
  • Langtursudvalget
 • Anders:
  • Instruktionsudvalget
  • SPP & LDK
  • Roudvalget
 • Xxxx:
  • Ungdomsudvalget
  • Coastaludvalget
 • Sarah: 
  • Kaproningsudvalget

Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte medlemmer af bestyrelsen. Se nedenfor. 

Du kan læse eksempler på, hvad betyrelsen arbejder med ved at klikke dig videre via linket i den blå box.