Vinterroning

Der er også mulighed for at ro på havet om vinteren, dvs. fra standerstrygning til standerhejsning året efter. Hvis du ønsker at vinterro, skal du hvert år sende en ny ansøgning om at få vinterroret til bestyrelsen og følge nedenstående regler. Vinterroning skal foregå efter følgende regler fastsat af bestyrelsen.

Vinterroning i kajak

Reglerne for vinterroning i kajak er:

 • at man er en rutineret kajakroer
 • at man benytter stabile kajakker godkendt af kajakudvalget (opslås på hjemmeside el. bådhal)
 • at man bærer neoprentøj eller våddragt
 • at man tidligst ror en halv time efter solopgang
 • at man er i land senest en time før solnedgang
 • at man ikke ror, hvis der er is eller grødis på vandet
 • at man ikke ror ud, hvis vejrudsigten varsler mere end 6 meter/sek i middelvind
 • at man ror i grupper af min to personer, med mindre der opnås dispensation fra kajakudvalget

Vinterroning i robåd

Reglerne for vinterroning i robåd er:

 • at man ror i både godkendt af materiel udvalget (opslås på hjemmeside el. bådhal)
 • at man tidligst ror en halv time efter solopgang
 • at man er i land senest en time før solnedgang
 • at man ikke ror, hvis der er is eller grødis på vandet
 • at man ikke ror ud, hvis vejrudsigten varsler mere end 6 meter/sek i middelvind
 • at man ror med redningsvest
 • at man følger DFfR’s vejledning i vinterroning

DFfR’s vejledning i vinterroning

Dansk Forening for Rosport har udarbejdet et vinterroningsreglement, som roerne i KVIK også skal følge, hvis de vil ro om vinteren. Reglementet indeholder regler om, hvornår der er tale om vinterroning, området, der må ros i, sikkerhed ved vinterroning, hvem der må ro, hvilket materiale, der må benyttes og meget mere.

Vinterroningsreglementet

§ 1
Roning imellem standerstrygning og standerhejsning, samt ved vandtemperaturer under 10°C, i det følgende benævnt vinterroning, kan kun finde sted i overensstemmelse med nærværende vejledning med tillæg, jfr. §8.
Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning fastsættes af klubben, dog omfatter nærværende vejledning mindst perioden 1. november til 31. marts følgende år.

§ 2
Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en time før solnedgang

§ 3
Området for udøvelse af vinterroning fastsættes af klubben, på grundlag af de stedlige geografiske og farvandsmæssige forhold. Vinterroning fra en anden klub sker således indenfor det af nævnte klub fastsatte område. Ved vinterroning udover klubbens daglige ro områder gælder også bestemmelserne i DFfRs langtursreglement.

§ 4
Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder m.v., således at der kun roes, når vejrforholdene gør det forsvarligt. Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt. Afstanden til land bør aldrig overstige 200 meter.

§ 5
Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere, fyldt 15 år ved vinterroningsperiodens start. For umyndige roere skal der indhentes tilladelse fra forældre eller værge. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, herunder aldersgrænser, svømmelængder etc.

§ 6
Vinterroning kan finde sted i alle bådtyper. Klubben fastsætter bestemmelser for, hvilke både, der må anvendes til vinterroning. Ved roning i outriggede både, skal dette foregå enten under ledsagelse af en anden båd eller under tilsvarende ledsagende observation fra land. Dette er ikke nødvendigt i stabile bådtyper så som coastalbåde som defineret af FISA/WR (se bilag 1) og inriggere.

§ 7
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en CE mærket redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte bestemmelse herom under hensyntagen til de særlige vejr- og temperaturforhold.

§ 8
Forinden tilladelse til vinterroning gives, skal klubben på grundlag af nærværende vejledning og de særlige stedlige lokale forhold udforme lokale bestemmelser for vinterroning. Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben og mindst en gang om året inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.