Sved-på-panden-roning (SPP)

Hvad er SPP?

Mange motion+-roere deltager også i SPP-turneringen.

SPP står for 'Sved-På-Panden' og er en uformel turnering, som består af 8 runder. Man kan deltage i 2-åres og 4-åres inriggere og skal konkurrere på en distance på 10 km. Det er også muligt at deltage i 4 åres coastalbåde (C4x), men her er strækningen kun 6 km. 

De 8 runder ligger på skift i Sydhavnen ved SAS Roklub og i Hellerup ved Hellerup Dame Roklub og løber fra maj og ind i september. Det er Københavnskredsen, som arrangerer konkurrencen. Du kan læse mere SPP's website (eksternt link).

Hvordan deltager jeg i SPP?

Der er ikke som sådan en 'officiel' vej ind i SPP-konkurrencen. Men spørg nogle af de 'gamle' som ror motion+, så kan de helt sikkert henvise til nogen, som ved besked. 

Der er også en kanin-konkurrence til SPP, så er du frigivet kanin og har du også deltaget i HIT med teknik, så er du klar til kaninkonkurrencen til SPP. Spørg endelig til HIT med teknik, hvis du ikke har hørt noget og gerne vil deltage.

Hvis der er ekstra informationer om SPP, kan du se dem på opslagstavlen til motion+-roerne. Se linket i den blå box