Arbejde i udvalgene

KVIK har en lang række af udvalg. Alt arbejde i udvalgene er frivilligt. Har du lyst til at komme med input eller være med i et udvalg, så er der altid brug for flere hænder. 

Se nogle af de opgaver, som de forskellige udvalg har:

Festudvalget

 • Finder på menu
 • Finder på tema og aktiviteter til festerne
 • Finder og koordinerer datoer for årets fester med køkken og bestyrelse
 • Uddelegerer opgaver, så som barvagt, oppyntning og oprydning
 • Stabler de gamle og traditionsrige fester på benene, men finder også på nye.

Instruktionsudvalget

 • Koordinerer datoer for årets instruktion med bestyrelsen, mv.
 • Planlægger, hvordan årets instruktion skal foregå.
 • Skaffer instruktører til alle instruktionshold
 • Afholder instruktionskurser for kaninerne
 • Koordinerer kanindåben sammen med festudvalget og kaninerne
 • Arrangerer kæntringsøvelser
 • Besvarer mails fra nye, mulighed roere.

Kajakudvalget

 • Fastsætter datoer og afholder instruktionskurser i kajak
 • Arrangerer kajakture
 • Vedligeholder kajakkerne

Kaproningsudvalget

 • Sørger for, at kaproningsbådene bliver vedligeholdt
 • Koordinerer træningen på Bagsværd Sø
 • Samarbejder med klubtræneren
 • Arrangerer Picnic-roning i det tidlige efterår
 • Koordinerer træning for 8GP om sommeren
 • Samarbejder blandt andet med Team Danmark og Team Copenhagen
 • Sørger for tilmelding og deltagelse i diverse regattaer i ind- og udland
 • Arrangerer træningslejre
 • Planlægger og står for årets vintertræning i ergometer
 • Ansøger om midler til kaproere og kaproningsbåde

Kommunikationsudvalget

 • Udsender nyhedsmailen ca. en gang om måneden
 • Samler og udsender KVIK-bladet
 • Udvikler og vedligeholder roforeningen.dk
 • Arrangerer åbent hus i starten af rosæsonen
 • Udarbejder pr-materiale om klubben

Langtursudvalget

 • Arrangerer årets ferielangtur
 • Hjælper med tips og tricks, hvis man vil arrangere en langtur
 • Godkender langture
 • Arrangerer mindre langture i løbet af sommersæsonen
 • Arrangerer kaninlangturen sammen med instruktionsudvalget og kajakudvalget

Materieludvalget

 • Arrangerer arbejdsdage, hvor vi vedligeholder klubbens inriggere
 • Reparerer og lakerer inriggere efter behov
 • Køber materialer til vedligeholdelse

Ordensudvalget

 • Afgør eventuelle ankesager og stridigheder internt i klubben
 • Udnævner æresmedlemmer og tildeler hæderstegn til medlemmer i samarbejde med præsidiet og bestyrelsen.

Præsidium

 • Drøfter foreningens forretningsgang og vigtigere løbende sager
 • Rådgiver bestyrelsen i vigtige sager omkring klubbens økonomi, budget, Roforeningen KVIKs arv og ved optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom.

Ungdomsudvalget

 • Arrangerer og står for ungdomsroaftenen
 • Arrangerer sociale arrangementer
 • Koordinerer træning af ungdomskaproere sammen med kaproningsudvalget
 • Sørger for at indhente relevante børneattester

 Er du i øvrigt nysgerrig på, hvorfor vi arbejder frivllligt i KVIK el. hvordan vi  arbejder i klubbens bestyrelse, så klik dig videre via de forskellige links i den blå box.