Arbejde i bestyrelsen

Arbejdet i Roforeningen KVIKs bestyrelse er frivilligt. Det vil sige, at ingen medlemmer af bestyrelsen får penge for deres arbejde. Har du lyst til at være med eller blot komme med input, er du meget velkommen! Kontaktinfo til bestyrelsen.

Roforeningen KVIK har en bestyrelse på seks medlemmer og består af:

Formanden (vælges for to år)
Næstformanden (vælges for to år)
Kassereren (vælges for to år)
Tre menige bestyrelsesmedlemmer (vælges for et år)

Arbejdsopgaver i bestyrelsen

Her neden for kan du se nogle af de arbejdsopgaver, som bestyrelsen beskæftiger sig med.

Internt:

 • Har kontakt til alle udvalg
 • Sørger for, at der bliver afholdt styrmandskursus
 • Arrangerer medlemsmøder
 • Planlægger vinteraktiviteter
 • Udarbejder aktivitetskalender med input fra udvalgene
 • Deltager i bestyrelsesløbet ved den årlige Svanemøllematch
 • Sørger for at KVIKs love og reglement bliver overholdt
 • Udarbejder regnskab og budget for klubben
 • Arrangerer den årlige generalforsamling
 • Afholder bestyrelsesmøder og økonomiudvalgsmøder
 • Forvalter af klubbens midler
 • Administrerer div. opgaver, så som kontingent, medlemsdatabase mv.
 • Ansøger fonde om midler


Eksternt:

 • Deltager ved generalforsamlinger i DFfR og Ronetværk København
 • Har kontakt til offentlige myndigheder og andre relevante organisationer og klubber i nærmiljøet, fx Københavns Kommune, By&Havn og ro- og sejlklubber.

Møder i bestyrelsen

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Har du som udvalgsformand el. almindeligt medlem ønske om, at bestyrelsen drøfter et bestemt emne, så kontakt bestyrelsen el. deltag ved et bestyrelsesmøde. Alle er velkomne den første halve time af bestyrelsesmøderne.

 Er du i øvrigt nysgerrig på, hvorfor vi arbejder frivllligt i KVIK el. hvordan vi  arbejder i klubbens udvalg, så klik dig videre via de forskellige links i den blå box.