Ungdomsroning - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Ungdomsroning

UngdomsroningI KVIK har vi en ungdomsafdeling, som er for medlemmer i alderen 12 til 18 år.

Ungdomsafdelingen har roaften en gang om ugen – hver tirsdag kl. 17. Vind og vejr afgør, hvilke aktiviteter vi laver. Det kan være at vi ror en tur op langs kysten til Skovshoved, træner færdigheder i kaproningsbådene eller bruger vores træningslokaler med romaskiner, robassin og vægte.

Lang tradition

KVIK har en lang tradition for at have ungdomsroere blandt sine medlemmer. KVIK var den første roklub i Danmark, som startede en ungdomsafdeling. Den startede i 1929 og har været en prioriteret og integreret del af klubben lige siden. En stor del af vores elitekaproere har startet deres rokarriere i ungdomsafdelingen.