Motions- og langture i kajak - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Motions- og langture i kajak

Ud over den daglige roning i kajak, er der også mulighed for at deltage i motionsløb af forskellig slags og diverse langture.Svanem+©llematchen2014-117

Motionsløb for kajak

I løbet af sæsonen bliver der afholdt en lang række motionsløb, også i KVIKs nærområde. Hver tirsdag i rosæsonen er der fx kajakmotionsløbet, Hellerup Handicap (5,5 km), som starter fra Hellerup Roklub. Du skal have kajakret for at kunne deltage i løbet.

Derudover er der fx Tour de Gudenåen (2-dages løb: 24 km på første dag og 34 km på anden dag), Mølleåens Blå Bånd (9 km) og Esrum Sø Rundt (20 km), som også er motionsløb. Disse motionsløb kræver, at du er frigivet kajakroer.

Kajakudvalget annoncerer forskellige motionsløb på hjemmesiden med mulighed for tilmelding.

Langture i kajak

I løbet af sæsonen arrangerer kajakudvalget en lang række ture – korte som lange. Det er både ture alene for medlemmer, der ror kajak, men også fællesture med roafdelingen.

Turene i kajak kan fx gå op langs kysten og ind ad Mølleåen eller ind i Københavns Kanaler.hP8070128

Arrangøren af langturen har altid ansvar for turen – både med hensyn til vejr og vind, men også hvad angår deltagerne. Man skal være frigivet kajakroer for at kunne deltage på disse langture.

Hvis du selv har en idé til en tur eller andet arrangement, så kontakt kajakudvalget.