Korttursstyrmandskursus - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Korttursstyrmandskursus

Start tidspunkt: 27-09-2017 kl. 17:00

Udgivet d.

Korttursstyrmandskursus

BELOW IN ENGLISH

Bliv styrmand og vær med til at sikre flere ture på Øresund!
I september er der igen mulighed for at blive uddannet korttursstyrmand i KVIK, så du på sikker vis kan føre båd og mandskab på tur langs kyst og havn inden for vores daglige rofarvand.

Bie og Theis vil gennemgå teori og praktiske færdigheder så som knob i løbet af kursets 5 timer og vil give dig den nødvendige ballast til at skabe sikre oplevelser på vandet.

Krav for deltagelse er, at du i 2016 eller 2017 har roet minimum 300 km, og at du har læst kursusmaterialet i korttursstyrmandsmappen på DFfR’s hjemmeside:
Som PDF: http://www.roning.dk/wp-content/uploads/2017/01/Kortturstyrmandsmappe-2017.pdf
Som ebog: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/
For at blive frigivet som styrmand skal du udover at deltage i det teoretiske kursus gennemgå en praktisk prøve. Prøven vil blive afholdt i ugerne efter teoridelen og på kursusaftenen vil vi finde datoer.

Undervisningen foregår onsdag den 27. september kl. 17:00-22:00. Vi starter med undervisningen kl. 17.00, og når sulten melder sig, holdes en spisepause. Der er mulighed for at bestille en sandwich fra Vandkunsten (http://vsandwich.dk/), som bestilles ved at overføre beløbet via mobile pay til Bie på 23 24 67 28. Notér ved overførslen hvad du skal have. Bestil sandwichen senest den 25. september
Tilmeld dig kurset senest den 21. september
NB. kurset gennemføres kun såfremt der er minimum 10 tilmeldinger.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen (på vegne af Bie og Theis)

*****************************************************************

Become a ‘korttursstyrmand’ and help ensure more trips on Øresund!
This September there’s a new chance to be trained as korttursstyrmand in KVIK which will provide you with the necessary skills to be the person responsible for a boat in Øresund. The theoretical and practical skills such as knots will be reviewed during the 5 hour class.
It is a requirement that you have rowed a minimum of 300 km in 2016 or 2017 and you are also required to have read the course material on DFfR’s website (Please note that the material is in Danish):
PDF: http://www.roning.dk/wp-content/uploads/2017/01/Kortturstyrmandsmappe-2017.pdf
E-book: http://ipaper.ipapercms.dk/DFfR/Kursusmateriale/Korttursstyrmandsmappen/
To be released as korttursstyrmand you will also need to take a practical test in addition to participating in the theoretical class. We’ll find suitable dates for the practical test after we’ve gone through the theory.

The theoretical class is held on Wednesday, April 27 at 17:00-22:00 in KVIK. We start at 17:00 and at some point during the class we will take a break to eat. It is possible to order a sandwich from Vandkunsten (http://vsandwich.dk/), which can be ordered by transferring the money to Bie on 23 24 67 28 via Mobile Pay. Please note what you are ordering when transferring the money. Please order the sandwich on September 25 latest.
Please register for the course no later than September 21 and note that the course will online be held if minimum 10 people sign up.

Best regards,
The Board (on behalf of Bie and Theis)


Det er kun muligt for medlemmer af roklubben at tilmelde sig dette arrangement.

Er du endnu ikke medlem af roklubben kan du blive det ved at tilmelde dig vores rokurser under online-indmeldelse

Medlemsnr.

Kodeord.Glemt kodeord?