Kontingent - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kontingent

Kontingentet i KVIK er opdelt i fire kvartaler, og kontingentåret starter 1. april, dvs. ved standerhejsning.

Hvad går mit kontingent til?

Vi søger at holde vores kontingent så lavt som muligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt det arbejde, der laves i KVIK er frivilligt og ulønnet arbejde.

Dit kontingent går først og fremmest til betaling for leje af den grund, vi bor på til Københavns Kommune. Dernæst går det til vedligeholdelse af vores fine klubhus, til vores bådpark – nyinvesteringer og reparationer og til alle de mange aktiviteter, vi tilbyder vores medlemmer.

Det er på denne baggrund således ikke muligt kun at betale kontingent for fx sommersæsonen eller en enkelt eller to måneder.

Kontingent satser:

Skab, pr. år                                                                                             Kr.        175,-

Indskud/indmeldelse (+ relevant kontingent, se nedenfor) Kr.
235,-
Aktive (over 24 år) pr. måned Kr.
235,-*
Aktive efter 10 års medlemskab pr. måned (efter ansøgning) Kr.
200,-*
Aktive Studerende på SU pr. måned Kr.
150,-*
Aktive (19 til 24 år) pr. måned Kr.
150,-*
Ungdomsroere (til det fyldte 18. år) pr. måned Kr.
105,-*
Livsvarigt medlemskab – kan først tegnes efter 5 års aktivt medlemskab Kr.
17.500,-
Livsvarige medlemmer, betaling for blad pr. år Kr.
395,-
Passivt medlemskab pr. år inkl. blad Kr.
395,-
*Kontingentet betales altid kvartalsvis: januar, april, juli, oktober. Der gives 10% i husstandsrabat på aktive medlemsskaber, hvis betaling sker samlet.

NB: Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer.

  

       

PBS – betalingsservice

Kontingentet opkræves via PBS og SKAL være indbetalt senest den 15. i kvartalsmånederne.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende en mail eller skrive et brev til sekretæren  senest én måned før udløbet af det næste kvartal. Overskrider du denne frist, kommer du til at betale for næste kvartal med.

KVIKs konti i Danske Bank

Du kan indbetale penge til KVIK på følgende tre konti:

– Kontingent: 1551-7601476
– Arrangementer: 1551-7691440
– Andet: 1551-2059959 (IBAN: DK9830000002059959 / SWIFT: DABADKKK)

Og ved Mobilpay: 50574590

Husk altid at notere hele dit navn, ronummer og hvad indbetalingen drejer sig om, når du indbetaler penge.