Kontingent - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kontingent

Kontingentet i KVIK er opdelt i fire kvartaler, og kontingentåret starter 1. april, dvs. ved standerhejsning.

Hvad går mit kontingent til?

Vi søger at holde vores kontingent så lavt som muligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt det arbejde, der laves i KVIK er frivilligt og ulønnet arbejde.

Dit kontingent går først og fremmest til betaling for leje af den grund, vi bor på til Københavns Kommune. Dernæst går det til vedligeholdelse af vores fine klubhus, til vores bådpark – nyinvesteringer og reparationer og til alle de mange aktiviteter, vi tilbyder vores medlemmer.

Det er på denne baggrund således ikke muligt kun at betale kontingent for fx sommersæsonen eller en enkelt eller to måneder.

I KVIK betaler du ét beløb for indmeldelse (med el. uden nøglebrik med adgang til klubben) og derefter kontingent.
Herunder kan du se et par eksempler:

  • Indmeldelse: Unge (under 18 år): 550,-kr. (uden nøgle).
    Derefter er kontingentet på 315,-kr. i kvartalet.
  • Indmeldelse: Unge (18-24 år / studerende på SU): 685,kr. (uden nøgle) eller 735,-kr. (med nøgle)
    Derefter er kontingentet på 450,-kr. i kvartalet.
  • Voksne (over 24 år): 940,-kr. (uden nøgle) eller 990,-kr. (med nøgle)
    Derefter er kontingentet på 705,-kr. i kvartalet.

Kontingentsatser

Du betaler kontingentet forud og i kvartaler, dvs. d. 1. jan., 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Skab, pr. år                                                                                             Kr.        175,-

Indskud/indmeldelse
(+ relevant kontingent for 1 kvartal, se nedenfor)
Kr.
235,-
Aktive (over 24 år) pr. måned Kr.
235,-*
Aktive efter 10 års medlemskab pr. måned (efter ansøgning) Kr.
200,-*
Aktive studerende på SU pr. måned Kr.
150,-*
Aktive (18 til 24 år) pr. måned Kr.
150,-*
Ungdomsroere (under 18. år) pr. måned Kr.
105,-*
Livsvarigt medlemskab – kan først tegnes efter 5 års aktivt medlemskab Kr.
17.500,-
Livsvarige medlemmer Kr.
395,-
Passivt medlemskab pr. år Kr.
395,-
*Kontingentet betales altid kvartalsvis: januar, april, juli, oktober. Der gives 10% i husstandsrabat på aktive medlemsskaber, hvis betaling sker samlet.

NB: Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer.

 

PBS – betalingsservice

Kontingentet opkræves via PBS og SKAL være indbetalt senest den 15. i kvartalsmånederne.

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud, skal du sende en mail eller skrive et brev til sekretæren med en måneds varsel inden udløbet af et kvartal. Overskrider du denne frist, kommer du også til at betale for næste kvartal.

KVIKs konti i Danske Bank

Du kan indbetale penge til KVIK på følgende tre måder:

– Kontingent: 1551-7601476
– Andet: 1551-2059959 (IBAN: DK9830000002059959 / SWIFT: DABADKKK)

Og ved Mobilpay: 50574590

Husk altid at notere hele dit navn, ronummer, og hvad indbetalingen drejer sig om, når du indbetaler penge.