Kajak-instruktion - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Kajak-instruktion

I KVIK tilbyder vi også kajakroning. Vi har turkajakker til forskellige niveauer, men ingen havkajakker. Turkajakker adskiller sig fra havkajakker ved at være mere ustabile. Men de er også  hurtigere, lettere og velegnede til kortere ture og løb.

KVIK er en klub drevet af frivillig arbejdskraft, hvor der udover roning og kajak også foregår mange sociale aktiviteter. Man melder sig således ikke kun til et kursus i kajak, men også ind i en klub med diverse tilbud om roning, kajak og andre aktiviteter. Her forventer vi, at man naturligvis bidrager i det omfang, man kan. For at få lov til ro kajak skal man igennem et instruktionsforløb. Vi starter normalt instruktionskurserne i kajak i maj/juni måned, men tilmeldingen sker allerede omkring januar/februar måned.

Her på siden kan du læse mere om, hvad instruktionsforløbet indeholder, hvilke krav og forventninger vi har til dig, og hvilke muligheder du har i KVIK, efter du har gennemført instruktionsforløbet.

Tilmeld dig et instruktionskursus i kajak.

Krav til deltagelse i kajakinstruktionsforløbet

DSC_1078

Turkajakkerne kræver lidt øvelse, før du føler dig tryg og kan holde balancen. Nogen falder i vandet adskillige gange i begyndelsen – det er helt almindeligt. Balancen afhænger af din kropsbygning og din fysiske form. Men de fleste kan lære det. Dog kan selv erfarne kajakroere falde i vandet et par gange i løbet af en sæson.

Du skal kunne svare ja til følgende 5 punkter:

Sikkerhed i kajak er vigtig. Du skal derfor kunne svare ja til følgende:

  • Jeg kan svømme 600 m.
  • Jeg er ikke bange for vand (Kajakroning er en vandsport! Og for din egen sikkerheds skyld skal du de første par gange i vandet for at træne, hvordan du kommer op igen – vandet vil nok være koldt).
  • Jeg lide ikke af en sydom, der gør, at jeg pludselig besvimer eller går i krampe.
  • Jeg afsætter tid til kurset og kan komme på de fleste instruktionsdage.
  • Jeg er i nogenlunde form (Jo bedre din fysiske form er, des lettere bliver det. Der er dog ikke noget formelt krav om fysisk form).

Udover disse sikkerhedskrav forventer vi også, at du har lyst til at være med i en klub, hvor det sociale fællesskab er vigtigt. Og at du er indstillet på at bidrage til det frivillige arbejde i klubben – naturligvis i et omfang, der passer i din hverdag.

Kajakinstruktionsforløbet

Instruktionsforløbet starter med en obligatorisk introduktionsaften i marts måned. Der fortæller vi mere om instruktionsforløbet, kajakroning og klubben generelt. Her kan du også stille spørgsmål til instruktørerne og nogle af klubbens aktive kajakroere. Efter mødet kan du udfylde en indmeldelsesblanket og tilmelde dig instruktion. Hvis du efter mødet stadig er interesseret i at melde dig til kajakinstruktionen, skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Du vil efter 1 uges tid modtage en mail, som fortæller, om du har fået en plads, eller om du er på venteliste (vi inviterer ca. dobbelt så mange til intromødet, som der er plads til).

Kajakinstruktionen starter sidst i maj, varer 5 uger og består af en række elementer

  • En hel intro-søndag, hvor du bliver introduceret til vores kajakker, klubben, ro-teknik og til, hvordan du holder balancen. Derudover øver vi makkerredninger i vandet, dvs. at vi øver, hvordan man hjælper hinanden op i kajakken, hvis man er faldet i vandet. Denne dag er obligatorisk.
  • Instruktion hver mandag og onsdag aften kl. 17.30 i 5 uger. Her øver vi igen makkerredninger, men vi lægger også vægt på ro-teknik, balance, sidelæns og baglæns roning. Vi vil også ro længere ture op langs kysten. Vi ror normalt et par timer. Når vi kommer tilbage, er der hyggelig fællesspisning for dem, der har lyst. I løbet at disse fem uger forventer vi, at I kommer minimum 8 gange (men gerne alle 10 gange) for at få nok kilometer på vandet til at gå til frigivelsesprøven (ca. 50 km i alt).
  • En frigivelsesprøve, hvor I skal vise, at I har lært basal kajakroning og kan holde balancen i kajakken. Kravet om minimum 8 gange i løbet af de første 5 uger er med til at sikre at de fleste vil have let ved at bestå prøven. Efter prøven vil der være et hyggearrangement for at fejre jeres frigivelse.

Instruktionsforløbet kan måske virke en smule intens, men det er vigtig at komme ofte på vandet i starten for at vende sig til kajakkerne og få styr på balancen. Det kan godt føles lidt hårdt for nogle, men alle vil formentlig opleve at have rykket sig rigtig meget efter de 5 uger.

KVIKs kajakinstruktører er IPP-uddannede og godkendt af Dansk Kano og Kajak Forbund.

Tilmelding til introduktionsaftenen i marts: Online indmeldelse.

IPP2-bevis

KVIK er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund og tilbyder derfor også, at du kan få et IPP2-bevis. Vi vil i løbet af sommeren (august) holde en hP8070120IPP2-prøve. Hvis du er frigivet og og har været på vandet i løbet af sommeren, så vil du kunne bestå IPP2-prøven. Læse mere om IPP2 beviset på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside.

Kajakret og kajakroning alene

Når man er frigivet kajakroere, må man ikke ro ud alene eller være ansvarlige for kajakture. Det kræver, at du har kajakret. For at ro ud alene eller være ansvarlige for kajakture skal man have kajakret.

Du kan få kajakret, hvis du har roet min. 150 km i kajak, har bevis på, at du kan svømme 600 m samt kan vise, at du kan lave 3 solo-entringer i træk i bølger. En instruktør skal godkende entringerne og vurderer i sidste ende, om du kan få kajakret eller ikke (det vurderes fra person til person). Vi stiller disse krav af sikkerhedsmæssige årsager.

Frigivet fra en anden klub

DSC_1313

Hvis du har IPP2-bevis i tur- eller kapkajak, eller er frigivet fra en anden klub i turkajak (og har roet min. 100 km), og kunne tænke dig at ro kajak i KVIK, så kontakt kajakchefen på kajak@roforeningen.dk.

Du skal tage med på et par introduktions ture med en instruktør samt gennemgå de vigtigste øvelser ift. sikkerhed. Efter instruktørens bedømmelse kan du så få kajakret.

Kajakret, og hvad så?

Når du har kajakret, har du lov til at ro ud alene (når vejret tillader det). Du kan tage på længere ture, ture i Københavns Havn, deltage på fællesture eller i andre aktiviteter. Du er stadig velkommen på instruktionsholdene og til at hjælpe andre kajakroere under instruktion.

Derudover opfordrer vi alle med kajakret til at slå ture op en gang imellem, så alle kan komme endnu mere på vandet.

Har du ideer til aktiviteter, andre måder at gøre tingene på, eller har du på anden måde lyst til at engagere dig i klublivet, så kontakt det relevante udvalg. KVIK er en forening drevet af frivillige kræfter, så vi bestemmer selv, hvad vi har tid og lyst til.