Hvordan kommer jeg på vandet? - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Hvordan kommer jeg på vandet?

Udgivet d.

Hvordan kommer jeg på vandet?

OPDATERET med nye rotider!

BELOW IN ENGLISH

Der er flere forskellige måder at komme på vandet på i Svanemøllen. Fælleskravet for alle aktiviteter er, at du er frigivet roer, og at der er en styrmand ombord på båden.

Motionsroning
Alle kan være med til motionsroning. Du skal ikke tilmelde dig motionsroning. Du skal blot møde op, klæde om, og skrive dig på tavlen i bådhallen. Derefter bliver der sat bådhold alt efter, hvilke ønsker folk har. Der er motionsroning mandag, onsdag og torsdag. Mødetid (omklædt) er kl. 17.00.

Morgenroning
Alle kan være med til morgenroning. Dog kræver morgenroning, at du enten selv slår en tur op, eller at du tilmelder dig en morgentur. Er du tilmeldt en morgenrotur, er det særlig vigtigt, at du kommer til aftalt tid. Mange skal nemlig ofte på arbejde bagefter på et bestemt tidspunkt.
Du tilmelder dig el. opretter en morgenrotur under ’Planlægning/Morgenroning’ internt på hjemmesiden.

Weekendroning
Alle kan være med til weekendroning. Der er faste rotider lørdag og søndag kl. 10.00 (omklædt). Derudover er du naturligvis altid velkommen til at slå ture op på andre tider på hjemmesiden (under roplanlægning, morgenroning el. træningsture).

Coastalroning
Alle kan være med til coastalroning. Dog skal du være forberedt på, at det er roning med to årer – en i hver hånd, hvilket er noget anderledes, end roning i en inrigger. Alle kan lære det. Hvis du ikke har prøvet det før, må du forhøre dig om, hvem du kan kontakte. Mange instruktører har coastalerfaring.
Du tilmelder dig el. opretter en coastaltur under ’Planlægning/Roplanlægning’ internt på hjemmesiden.

Motion+
Alle kan deltage i Motion+.  Hvis du er kanin fra i år, så kræver det dog, at du deltager i racerkanintræningen, som starter op efter at du er frigivet. I Motion+ er der fokus på teknik og fart i båden. Der ros efter programmer og mange deltager også i SPP og langdistancekaproning. Du tilmelder dig el. oprette en tur under ’Planlægning/Træningsture’ internt på hjemmesiden. Mødetid, færdig omklædt, er kl. 17.15.

Sved-på-panden-roning (SPP)
SPP er kaproning for sjov over en distance på 10 km. Det foregår med ca. 14 dages mellemrum i henholdsvis Hellerup og Sydhavnen. Det anbefales altid, at du træner dig op, før du deltager i en konkurrence. Tilmeld dig derfor Motion+ og ro med der. Se ovenfor.

Langdistancekaproning (LDK)
LDK er kaproning over distancer på 10 km for damer og 25 km for herrer. Træningen foregår sammen med Motion+. Se ovenfor.

Kaproning på Bagsværd Sø
Har du ambitioner om at være elitekaproer el. at ro i vores outriggermateriel, kan du også komme til det. Du kan læse mere på hjemmesiden under ‘Kaproning/kortbanekaproning’.
Hvis du har spørgsmål el. vil vide mere, så skriv til kapudvalg@roforeningen.dk

*********************************

How do I get on the water?
There are several different ways to get on the water at Svanemøllen. Common requirements for all activities are: that you are a ‘released’ rower, and that there is a qualified coxswain aboard the boat.

Exercise/Motion Rowing
Anyone can join this exercise rowing group. You do not need to sign up; simply turn up dressed and ready to row and write your name on the board in the boat hall. Boat teams will be decided depending on peoples’ wishes (distance, speed, number of people in the boat, etc). Exercise rowing takes place on Monday, Wednesday and Thursday. Meet-up time (dressed and ready to go) is at 17.00 (5 pm) until May 1st, and after that date,17:30 (5.30 pm).

Morning Rowing
Anyone can join morning rowing. What is required for morning rowing is that you either set up a trip yourself, or that you sign up for a morning trip. If you are signed up for a morning row, it is particularly important that you come on time. Many people work right afterwards and must be back at a certain time. Sign up for or create a morning row trip under ‘Planlægning/Morgenroning’ on the internal website.

Weekend Rowing
Anyone can join weekend rowing. Weekend rowing requires that you either set up a trip yourself, or that you sign up for a trip, similar to morning rowing. Sign up or create a weekend row under ‘Planlægning/Roplanlægning’ on the internal website.

Coastal Rowing
All can take part in coastal rowing. However, you must be aware that it is sculling (rowing with two oars, or sculls – one in each hand), which is somewhat different than rowing in an in-rigger or any kind of sweep-oar rowing (with one oar per person). Anyone can learn. If you have not tried it before, you should inquire at the club about who you can contact. Many instructors have coastal experience.
Sign up for or create a coastal trip under ‘Planlægning /Roplanlægning’ on the internal website.

Motion+
Everyone can participate in Motion+. If you have not tried it before, you need to be properly introduced to it. The reason for this is that we row in slightly less stable boats, changes are done differently, and rowing is done at a higher tempo. These differences must be learned before one signs up for Motion+ training. If you want to try your hand at it, write to Dorte at dorte.lassen@gea.com. You can also read more in the KVIK news link ‘We’re offering Motion+ again this year and training for long distance competition rowing LDK’.
If you have participated before, just sign up for or create a trip at ‘Planlægning/Træningsture’ on the internal website.

Sweat-on your-forehead-rowing races (SPP)
SPP is racing for fun over a distance of 10 km. This is done roughly every 14 days in Hellerup and/or Sydhavnen. Although it is for fun, it is always recommended that you train before you enter a race. Therefore, you should first sign up to train with Motion+. See above.
Contact Jesper Hansen if you want to take part. He coordinates SPP.

Long distance competitive rowing (LDK)
LDK is racing over a distance of 10 km for ladies and 25 km for men. Training is done thru Motion+. See above. You can also read more in the KVIK news link ‘We offer Motion+ again this year and training for long distance competitive rowing LDK’.

Competition rowing at Bagsværd Lake
If you have ambitions to be an elite competitive rower or to row in our 8 person outrigger (IS THIS CORRECT) boats, you are welcome to try. You can read more on the website under ‘Kaproning/kortbanekaproning’’.
If you have questions or wish to learn more, write to kapudvalg@roforeningen.dk