Bådklargøring - Roforeningen KVIK - Københavns første roklub

Bådklargøring

BådklargøringAlle vores både bliver brugt og slidt i løbet af sommersæsonen. Nogle får også mindre skader. Det betyder med andre ord, at vores både skal vedligeholdes, og det bliver de om vinteren. I hovedtræk består arbejdet i rengøring, tjek af båden, evt. mindre reparationer, slibning og lakering.

Tidspunkt for klargøring

Klargøringen af vores inriggere finder fortrinsvis sted onsdag aftner fra starten af november til slutningen af marts året efter. Et eller flere medlemmer af materieludvalget vil være til stede hver onsdag, så man her kan hente kyndig vejledning. Hvis onsdag aften ikke passer holdet, kan man naturligvis også udføre arbejdet på andre dage eller aftener, fx også i weekenden.

Tilmeldingslisten

Du tilmelder dig på tilmeldingslisten under ‘Planlægning/bådklargøring’.

Opgaverne

Ved klargøring af vores både skal følgende ordnes:

  1. Vask grundigt både ud- og indvendigt.
  2. Undersøg for eventuelle skader.
  3. Behandling af skader i samarbejde med materieludvalget.
  4. Slib og lakér (tal eventuelt med materieludvalget).

Der ligger en ’logbog’ over de enkelte både i bådhallen. Skriv i denne, hvis du/I finder større fejl, og når båden er færdig.


Overskydende lim fjernes på bådens yderside

Udførlig beskrivelse af opgaverne

Hvis du har brug for en mere udførlig beskrivelse af, hvordan de enkelte opgaver udføres, kan du enten læse i KVIK-bladet (nr. 6, 2008) eller downloade beskrivelsen med billeder her nedenfor. Tips fra bådebygger Jørgen Andersen (pdf).

Hvis du er i tvivl om, hvilke opgaver der skal laves, hvordan de skal laves eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte materieludvalget